TectoPower – 30 års erfarenhet i produktform

TectoPower är ett varumärke, under Regstans Produktion AB, som säljer och marknadsför plåtkapslingar till elinstallationer för lågspänningssidan på den svenska marknaden.

Vår verksamhet drivs ur perspektivet hållbarhet – kvalitet som är rätt för dig som kund och rätt för miljön.

Kundens mervärde en viktig hörnsten med vår verksamhet och affärsidé.

Vi sätter kundnyttan i fokus genom  innovativa och, för användare, produktionsoptimerade produkter.

30 års erfarenhet inom tunnplåtsbearbetning till bl.a. elbranschen borgar för extremt kostnadseffektiva och ändamålsenliga produkter. Genom att fortsätta vara lyhörda och intresserad av kunder och marknadssvängningar ska vi bygga relationer och ytterligare förfina våra produkter.

Kunskap och erfarenhet, tillsammans med en resursstark produktion, gör oss till en stabil och innovativ leverantör av plåtkapslingar.

Huvudkontor, produktion och utveckling finns i Malmö.

Sortiment

TectoPower tillhandahåller produkter för centralbyggare och elinstallatörer på den professionella marknaden. I vårt sortiment hittar du kapslingar ur ett spektrum från mediacentralen i hemmet till den tunga industrikapslingen för utsatta miljöer. Utöver detta tillhandahåller vi kapslingar för mätarblock och mätartavlor som används vid flerbostadsproduktioner.